Header Ads

พ่อเมืองสี่แคว มอบถุงยังชีพ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย       วันที 2 พฤษภาคม 2563 เวลา 16.30 น. ณ ศาลาร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ หมู่ที่ 3 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ มอบถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ หมู่ที่ 2 ตำบลกลางแดด อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 1 ราย และ ที่ หมู่ที่ 3 ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์  จำนวน 13 ราย ทั้งสิ้นจำนวน 14 ราย และลงพื้นที่เยี่ยม บ้านเรือนราษฎรที่ได้รับความเสียหาย พร้อมมอบเงินช่วยเหลือ ทั้ง 2 หมู่บ้าน โดยมี ว่าที่ร.ต.ปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ และนางวิยดา พลับน้อย แม่บ้านมหาดไทย ให้การต้อนรับและรายงานข้อมูลการเกิดวาตภัย และความเสียหายที่เกิดขึ้น

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.