Header Ads

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านคัดกรอง/ จุดตรวจเขาเขียว จังหวัดนครสวรรค์  วันนี้ 30 เมษายน​ 2563​เวลา 14.30 น.  นายทรงศักดิ์​ ทองศรี​   รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.3 )ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมด่านตรวจคัดกรอง/จุดตรวจเขาเขียว อำเภอเมืองนครสวรรค์  พร้อมมอบสิ่งของที่จำเป็นในการคัดกรองและป้องกันการ แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19) เช่น  เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย เฟสชิล และน้ำดื่ม สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจุดคัดกรอง โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  นายชัชวาลย์  ฉายะบุตร นายปรีชา เดชพันธุ์ และนางสรัลพัชร  ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  รอง ผอ. รมน.จังหวัดนครสวรรค์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์   ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ เสนาธิการ มณฑลทหารบกที่ 31   และข้าราชการ  บุคลากรทางการแพทย์   ให้การต้อนรับ ซึ่งในการนี้มี นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยมปลัดจังหวัดนครสวรรค์ได้กล่าวรายงานสถานการณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ เกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิท 19
  ทั้งนี้ นายทรงศักดิ์ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขอให้ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง พร้อมเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ที่ ทางรัฐบาลได้กำหนดไว้อย่างเข้มงวด!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.