Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ ปลดล็อค ตลาดนัดพร้อมให้ความรู้ และการปฏิบัติ ตามระเบียบของกระทรวงสาธารณสุข     วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ทีมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำทีมโดย นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์ นายเฉลิม ประสาททอง ท้องถิ่นจังหวัดนครสวรรค์ นายสุวัฒน์ บำรุงศรี รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายยิ่งยศ พันธุ์เอื่ยม ผู้แทนเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ แพทย์หญิงศิรินนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3และคณะ ออกตรวจติดตามในตลาดนัด 2 แห่ง ได้แก่ ตลาดเช้าหนองปลิงและตลาดนัดหน้าหมูจุ่ม ตำบลหนองปลิง พบว่า ตลาดดำเนินการตามมาตรการมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ มีแอลกอฮอล์เจล ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและผู้ขายทุกคนสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง มีการควบคุมลูกค้ามิให้แออัด ทีมตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการ แก่เจ้าของและผู้ประกอบการ พร้อมได้มอบชุด CLEAN TOGETHER ประกอบด้วย น้ำยาไฮโปคลอไรท์ แอลกอฮอล์ 70 % เจลล้างมือ สบู่เหลวล้างมือ กระดาษทิชชู และแผ่นพับให้ความรู้ให้กับผู้ประกอบการ


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.