Header Ads

เทศบาลตำบลลาดยาว คุมเข้ม เดินเคาะประตูบ้าน แจก แอลกอฮอล์ ให้ชาวชุมชนในเขตเทศบาลลาดยาววันที่ 1 พฤษภาคม 2563 เมื่อเวลา 11.30 นาฬิกา นายวิโรจน์ วิบูลรัตน์ นายกเทศมนตรีตำบลลาดยาว พร้อมด้วยคณะบริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาล ออกเดินทางแจกแอลกอฮอล์ ล้างมือฆ่าเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 ให้กับประชาชน และชุมชนในเขตเทศบาล จำนวน 15 ชุมชน 3,500 ครัวเรือน ซึ่งการเดินรถณรงค์แจกแอลกอฮอล์ในครั้งนี้ ทางเทศบาลได้แบ่งสายในการเดินแจกเพื่อให้ประชาชนได้รับการแอลกอแฮอล์ทั่วถึง และประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านในชุมชนตระหนักถึงพิษร้ายของเชื้อไวรัสโควิด 19 และแนะนำวิธีการป้องกันแบบถูกลักษณะ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้


นายวิโรจน์ หรือ นายกแกลบ เผยว่า ทางเทศบาลตำบลลาดยาว จะประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ทุกวัน ในเสียงตามสายของเทศบาล และในช่วงเวลา 1 เดือน ที่ผ่านมาทางเทศบาล ได้แจกทั้งผ้าหน้ากากอนามัย ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมทั้งแอลกอฮอล์ ให้กับชุมชนมาตลอด และตนหวังว่าชาวชุมชนเทศบาลตำบลลาดยาวจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.