Header Ads

*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงาน***

*** สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงาน***
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้ กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานเข้าตรวจสอบติดตามการดำเนินงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของศูนย์ทดสอบที่ได้รับอนุญาต ในสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคารระดับ 1 , สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ระดับ 1  ณ วิทยาลัยเทคนิคแม่วงก์ และ สาขาการดูแลผู้สูงอายุ ระดับ 1 , สาขาการเลี้ยงดูเด็กปฐมวัย ระดับ 1 ณ โรงเรียนนครสวรรค์บริรักษ์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน...

!!!!ศิริยศ ยั่งยืนศิริ ข่าว/ภาพ
อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.