Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จัดทำมาตรฐานของผู้ประกอบอาชีพ


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์  ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ จัดประชุมคณะทำงานจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาพนักงานเชื่อมโครงสร้างผลิตภัณฑ์ LCS ระดับ 1ของ หจก.ลิ่มเชียงเส็ง นครสวรรค์ เพื่อส่งเสริมสถานประกอบกิจการให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงาน และพัฒนาทักษะลูกจ้าง สร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ...

ศิริยศ ยั่งยืนศิริ สพร.8 ข่าว/ภาพ อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.