Header Ads

ศูนย์บริจาคโลหิตภาค 8 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต

ณ วัดหัวดงเหนือ อำเภอเก้าเลี้ยว กาชาดขอรับบริจาคโลหิต
ศูนย์บริจาคโลหิตภาค 8 นครสวรรค์ จัดกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต   หลังพื้นที่รับผิดชอบยังขาดเลือดกลุ่มต่างๆอีกเป็นจำนวนมาก 
ประชาชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และกลุ่มชาวบ้าน ตำบลหัวดงเหนือ  อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์  ต่อคิวเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับทางศูนย์บริจาคโลหิตภาค 8 นครสวรรค์  ที่นำบุคคลากรและอุปกรณ์เดินทางเข้ารับบริจาคโลหิตถึงท้องที่  หลังจังหวัดนครสวรรค์ยังมีความต้องการเลือดช่วยเหลือผู้ป่วยอีกเป็นจำนวนมาก  จากการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ศูนย์บบริจาคโลหิตภาค 8 บนครสวรรค์บอกว่า  การลงพื้นที่ในวครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากนายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วย สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติงานพื้นที่อำเภอเก้าเลี้ยว ได้ประชาสัมพันธ์กับชาวบ้านไว้ล่วงหน้าแล้ว ซึ่งผลการรับบริจาคโลหิตครั้งนี้ ได้โลหิตจำนวน 75 ซี่ ๆ ซึ่งทางศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย จะได้นำโลหิตไปช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยที่ต้องการได้รับโลหิตในการรักษาพยาบาลเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น !!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 08864÷6594!!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.