Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ทดสอบช่างเครื่องปรับอากาศเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ1 ให้กับบุคคลทั่วไป และช่างรับเหมา  จำนวน 10 คน เพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน และเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมินรับรอง ความรู้ ความสามารถ ตาม พรบ.ฉบับใหม่ พร้อมเข้าสู่ตลาดแรงงาน โดยสอบผ่านระบบ e-testing ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


!!!!ศิริยศ ยั่งยืนศิริ ข่าว/ภาพ อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.