Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงาน


สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพมาตรฐานฝีมือแรงงาน

เมื่อวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ มอบหมายให้ กลุ่มงานมาตรฐานฝีมือแรงงานเข้าตรวจสอบติดตามการดำเนินงานการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ตามระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ของศูนย์ทดสอบที่ได้รับอนุญาต ในสาขา ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1  ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ และ สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1  ณ โรงเรียนนวดไทยสปาสวรรค์นคร จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ระบบประกันคุณภาพการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน...


!!!!!ศิริยศ ยั่งยืนศิริ  อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.