Header Ads

อบต.หัวดง ขุดลอกลำห้วย ที่เชื่อมต่อ ลำคลองจากหมู่ที่ 7-9 เพื่อเป็นการแก้ไขภัยแล้ง และน้ำท่วม ในระยะยาวผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.30 น. นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว พร้อมด้วย นายโกสนธิ์  สาหร่าย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดง ผู้ใหญ่บ้าน ได้ลงพื้นที่ ตรวจติดตามการขุดลอกลำห้วยที่เชื่อมต่อ ระหว่างหมู่ที่ 7 - 9 ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว ซึ่งลำห้วยแห่งนี้ จะรับน้ำทั้งหมดของตำบลหัวดง สู่หนองหว้า ตำบลหนองเต่า ซึ่งการขุดลอกดังกล่าว เพราะลำห้วยมีสภาพตื้นเขิน แล้วมีวัชพืชปิดบังทางน้ำ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จึงใช้งบประมาณในการขุดลอก เพื่อมาทำการแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อป้องกันภัยแล้ง และน้ำท่วม โดยมีการวางท่อระบายที่ใหญ่กว่าลอดถนนสายนครสวรรค์ - พิษณุโลก ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร ซึ่ง คลองส่งน้ำแห่งนี้จะมีเกษตรกร ในพื้นที่ใช้ประโยชน์จำนวนประมาณ 30,000 กว่าไร่ ซึ่งจะเป็นการสร้างความสุขให้เกษตรกรในพื้นที่ และเป็นการแก้ไขปัญหา ในระยะยาวต่อไป(มีบทสัมภาษณ์นายโกสินธิ์ สาหร่าย ปลัด อบต.หัวดง)
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.