Header Ads

ทีมงาน โต โต้ หลาดนัด ร่วมกับ ชมรมร่มสักสัมพันธ์ คมส.5 แจกข้าวกล่อง ให้กับประชาชนผู้มีผลกระทบจาก เชื้อไวรัสโควิด 19ที่บริเวณหน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร 1 อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายพิพัฒน์ อัศวเลิศวิไล หรือโต โต้ หลาดนัด พร้อมด้วยครอบครัว และ ชมรมร่มสักสัมพันธ์ คมส.5  จับมือเดินหน้าแบ่งปันน้ำใจช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนชาวนครสวรรค์ หน้าหมู่บ้านเอื้ออาทร 1 ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งทำให้หลายคนตกงาน ไม่มีงานทำ ไม่เงินใช้จ่ายภายในครอบครัว และขาดแคลนอาหาร จึงนำข้าวกล่อง พร้อมน้ำจำนวน 1,500 ชุด แจกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนที่อยู่ในพื้นที่ บ้านเอื้ออาทร 1 เพื่อช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อน


อย่างไรก็ตาม การแจกข้าวกล่องในครั้งนี้ นายพิพัฒน์ หรือ โตโต้ หลาดนัด ได้เคยไปแจกข้าวกล่องให้กับผู้มีผลกระทบมาแล้วที่ ชุมชนหน้าผา อำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ มาแล้ว ส่วนหน้าบ้านเอื้ออาทร 1 ตนพร้อมคณะได้ย้ายมาแจกเข้าวันที่สามแล้วและจะแจกต่อไป ซึ่งในการแจกครั้งนี้มีกลุ่มจิตอาสาคอยคัดกรอง จัดระเบียบ เว้นระยะห่างทางสังคม ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดทุกขั้นตอน

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0616525644 - 0886436594!!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.