Header Ads

ผบ.ฉก.ทพ.48 นำหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ไปมอบให้พระเทพศิลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราเพื่อไปแจกจ่ายยังวัดต่างๆในพื้นทีจังหวัดนราธิวาส


ผบ.ฉก.ทพ.48 นำหน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ไปมอบให้พระเทพศิลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราเพื่อไปแจกจ่ายยังวัดต่างๆในพื้นทีจังหวัดนราธิวาส
 ณ วัดประชุมชลธารา ม.6 บ.ควน ต.สุไหงปาดี อ.สุไหงปาดี จ.นราธิวาส  พันเอกเอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48  ได้นำหน้ากากอนามัยจำนวน 4000 ชุด และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์จำนวน 400 ขวด นำมาถวายพระเทพศิลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเจ้าอาวาสวัดประชุมชลธาราเพื่อเอาไปแจกจ่ายให้กับวัดต่างๆในพื้นทีจังหวัดนราธิวาส ซึ่งเป็นเขตพื้นที่รับผิดชอบของพระเทพศิลวิสุทธิ์เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาสเพื่อเป็นไปตามนโยบายของพระพุทธศาสนาและนโยบายของกองทัพบกเพื่อเอาไว้ใช้ป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID 19 อีกด้วย    
       ทั้งนี้ พันเอก เอกพล เลขนอกกล่าวว่า หากพี่น้องในพื้นที่มีความต้องการ หน้ากากอนามัย และผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดจากแอลกอฮอล์ สามารถติดต่อขอรับการสนับสนุนสิ่งของดังกล่าวได้ที่กองร้อยทหารพรานในพื้นที่ หรือ ชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนในพื้นที่ทั้ง 2 อำเภอคือ อำเภอเจาะไอร้องและอำเภอสุไหงปาดีตลอด 24 ชม.

                                     ////////////////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นรำธิวาส...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.