Header Ads

ผบ.ฉก.นราฯ พร้อม ผบ.ฉก.ทพ.48 นำตู้แบ่งปันสุข เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ทหารเราจะไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยาก


วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่บริเวณด้านหน้าค่ายกรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต.มะรือโบออก อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส  พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส พร้อมด้วย พ.อ.เอกพล เลขนอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 48 นายแวสะมะแอ สาและ นายอำเภอ เจาะไอร้อง ได้จัดกิจกรรมนำ "ตู้แบ่งปันสุข" พร้อมของอุปโภคบริโภค แบ่งปันความสุข แก่พี่น้องชาว อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 ร่วมกันเปิดตู้ปันสุข เติมของกินของใช้ข้าวสาร อาหารแห้ง และพืชผักสวนครัว ซึ่งตั้งอยู่หน้าค่ายให้ชาวชุมชนใกล้เคียงที่มีปัญหาค่าครองชีพหยิบไปทำกินแบ่งเบาบรรเทาทุกข์ และมีประชาชนมีน้ำใจแบ่งปันนำของสิ่งของจำเป็นมาเติมอีกด้วย โดยสิ่งของในตู้ทุกคนสามารถมาหยิบใช้ได้ใครที่เดือดร้อนก็มาหยิบใช้ได้ตลอดแต่ขอให้หยิบไปแต่พอดี โดยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องทุกวัน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
ด้านพล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส กล่าวว่า โครงการ“ตู้ปันสุข” วันนี้เรามีคนที่เดือดร้อนจากสถานการณ์ต่างๆ และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดจากโควิด-19 ให้คนไม่มีงานทำ ให้คนที่เดือดร้อนในช่วงที่บางพื้นที่ห้ามโยกย้าย มีการปิดเมือง ปิดหมู่บ้าน โดยทางภาครัฐก็ดำเนินการช่วยเหลืออยู่ ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือในเรื่องของถุงยังชีพและ โครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานมา
สำหรับโครงการ “ตู้ปันใจ”เข้ามาช่วยเหลือในท้องถิ่น โดยจะมีการประชาสัมพันธ์สำหรับคนที่ไม่เดือดร้อนถ้ามีของกินของใช้ หรือพืชผลทางการเกษตรก็สามารถเอามาใส่ตู้ได้ ก็ให้คนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงหยิบเอาไปได้ ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ส่วนหนึ่ง

                                                //////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา เต๊ะตานี/นราธิวาส...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.