Header Ads

แม่ทัพภาคที่ 3 ให้การต้อนรับ รอง นายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่


-----------------------------------------------------------------------------------
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 และ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ให้การต้อนรับ พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เข้าร่วมกิจกรรมฟื้นฟูสภาพจากสถานการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นในพื้นที่ป่าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยตึงเฒ่า) บริเวณป่าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ (ห้วยตึงเฒ่า) บ้านศาลา (ห้วยตึงเฒ่า) หมู่ 3 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่


โดย พลเอก ประวิตร กล่าวถึง นโยบายของรัฐบาลในการปลูกและฟื้นฟูสภาพป่าในประเทศ เป็นไปตามพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อสร้างความสมดุลและยั่งยืนของทรัพยากร
ป่าไม้ในประเทศ พร้อมเน้นย้ำ ถึงความจำเป็นที่ต้องร่วมกันเร่งฟื้นฟูคืนธรรมชาติ จากผลกระทบภัยแล้ง น้ำท่วม ที่ผ่านมา โดยขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันสนับสนุน และปลูกฝังจิตสำนึกให้ประชาชน มีความรัก หวงแหนทรัพยากรป่าไม้ร่วมปลูกไม้ยืนต้น โดยเฉพาะไม้มีค่าในพื้นที่ของตนเอง เพื่อเป็นสมบัติของครอบครัวและสามารถเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันในอนาคตได้
ขณะเดียวกัน ขอให้ขยายความร่วมมือกันแบ่งมอบพื้นที่เร่งปลูกป่าฟื้นฟูความเสียหายจากการบุกรุกและเผาป่าในทุกพื้นที่จังหวัด เพื่อคืนความสมดุลของธรรมชาติที่ยั่งยืนร่วมกัน
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.