Header Ads

กองทัพภาคที่ 3 เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต ร่วมกันช่วยชีวิตคนไทยวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 82 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
 จากข้อมูลของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย พบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลให้ปริมาณโลหิตในคลังลดลง เนื่องจากประชาชนมีความหวาดกลัว จึงทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องใช้โลหิตอยู่อย่างต่อเนื่อง เช่น ผู้ป่วยอุบัติเหตุ ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยตกเลือดหลังคลอด และผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องใช้โลหิตเป็นประจำ เป็นต้น


 ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 มีความห่วงใย และเล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ที่มีสุขภาพแข็งแรง พักผ่อนเพียงพอ และไม่มีความเสี่ยงติดโรคโควิด-19 มาร่วมกันช่วยชีวิตคนไทย ด้วยการบริจาคโลหิตได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย หรือสามารถปรึกษาร่วมบริจาคได้ที่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่ง เพื่อส่งต่อโลหิตที่ปลอดภัยให้กับผู้ป่วยทั่วประเทศ ดังนี้.-
1 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 นครสวรรค์ 056 - 371447
2 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 9 พิษณุโลก 092 – 2258845
3 ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 10 เชียงใหม่ 089 - 4810111
 สำหรับท่านที่ต้องการบริจาคโลหิต ขอให้เตรียมร่างกายให้พร้อม ดังนี้.-
   1) พักผ่อนเพียงพออย่างน้อย 6 ชั่วโมง
   2) น้ำหนัก 48 กิโลกรัมขึ้นไป
   3) ต้องไม่มีโรคประจำตัวบางชนิด เช่น โรคลมชัก โรคหัวใจ หรือเคยเจ็บแน่นหน้าอก เป็นต้น
ทั้งนี้ สามารถรับประทานอาหารและน้ำได้ตามปกติ แต่ขอให้หลีกเลี่ยงอาหารประเภทที่มีไขมันสูง งดสูบบุหรี่ และงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.