Header Ads

กองทัพภาคที่ 3 เตือนเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออกวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 85 ณ อนุสรณ์ผู้เสียสละ กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 4 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
จากข้อมูลในการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออก     ในประเทศไทย (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 5 พฤษภาคม 2563) พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 10,938 ราย เสียชีวิต 9 ราย ซึ่งกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุดคือ 10 – 14 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 5-9 ปี และอายุ 15-19 ปี ตามลำดับ
 สำหรับการติดต่อและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากประเทศไทยได้เข้าสู่ฤดูฝน ทำให้ในหลายพื้นที่มีฝนตกชุก เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลายได้
แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลทหารทั้ง 10 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวังโรค ทั้งนี้ แนะนำให้มีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ้านและชุมชน ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ดังนี้.-
1. เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุง
2. เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่มที่ทิ้งไว้ใส่ถุงดำ และนำไปทิ้งลงถังขยะ
3. เก็บน้ำ ภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะสามารถป้องกัน 3 โรค คือ 1) โรคไข้เลือดออก 2) โรคติดเชื้อไวรัสซกา 3) โรคไข้ปวดข้อยุงลาย
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ มีอาการบ่งชี้ของโรค คือ มีอาการไข้สูง, ปวดศีรษะ, ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, หน้าแดง, มีผื่น, มีรอยจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามลำตัว แขน ขา, เบื่ออหาร, จุกแน่นลิ้นปี่ หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ขอให้ได้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลทหาร หรือโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านโดยเร็ว หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร 1422


!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.