Header Ads

กองทัพภาคที่ 3 ในการส่งเสริมและดำเนินการตามโครงการ “ตู้ปันสุข”วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 84 ณ ศาลาสุขอารมณ์ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างทั้งในด้านเศรษฐกิจ และสังคม ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนในการดำรงชีวิตเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ หน่วยทหารในพื้นที่ กองทัพภาคที่ 3 ไม่ได้นิ่งนอนใจ จึงได้ส่งเสริมและดำเนินการตามโครงการ “ตู้ปันสุข” ไว้ตามสถานที่ต่างๆ ทั่วทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือ เพื่อเป็นจุดรวมน้ำใจให้ผู้มีจิตสาธารณะร่วมแบ่งปันน้ำใจ นำอาหาร รวมถึงสิ่งของที่มีความจำเป็นในการดำเนินชีวิต มาแบ่งปันใส่ตู้ปันสุขไว้ให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด - 19

 ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 จึงขอเชิญชวนข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 3 และพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้ร่วมแบ่งปันน้ำใจ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องที่ยังขาดแคลน โดยการนำอาหาร น้ำดื่ม หรือสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน อาทิ ข้าวสาร, อาหารแห้ง, ปลากระป๋อง, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป, พืชผักสวนครัว, ผลไม้จากสวน, น้ำดื่ม, ยาสีฟัน, สบู่ รวมทั้งของใช้ที่เกินความจำเป็นในบ้าน เป็นต้น มาร่วมเติมใน "ตู้ปันสุข” ได้ทุกแห่ง
 ทั้งนี้ กองทัพภาคที่ 3 มีความยินดีและเต็มใจที่จะให้ความช่วยเหลือทุกคนอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ในครั้งนี้ โดยขอฝากถึงพี่น้องประชาชนคนไทย ให้เห็นถึงความเดือดร้อนของเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน ช่วยกันคนละไม้คนละมือ และขอส่งกำลังใจไปถึงทุกคน เราทุกภาคส่วนจะช่วยให้ก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกัน
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.