Header Ads

กองทัพภาคที่ 3 ให้การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัยวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 82 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
 ด้วยในห้วงที่ผ่านมา ประเทศไทยตอนบนประสบภัยพิบัติจากพายุฤดูร้อน เกิดพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง อันส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือนร้อน บ้านเรือนได้รับความเสียหาย เป็นจำนวนมาก นั้น
 ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ ดำเนินการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ โดยในห้วงที่ผ่านมา ได้ให้การช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยไปแล้วกว่า 1,530 หลังคาเรือน ในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคเหนือ
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.