Header Ads

โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวครั้งที่ 84


โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวครั้งที่ 84 วันที่ 15 พฤษภาคม  2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 84  ณ ศาลาสุขอารมณ์ มณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีประเด็นสำคัญ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้
1. กองทัพภาคที่ 3 กับการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
   ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
2. การช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย
3. การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
4. การจับกุมยาเสพติด
5. โครงการหมู่บ้านคลังอาหารต้นแบบ กองทัพภาคที่ 3
6. โครงการ “ตู้ปันสุข”!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.