Header Ads

!!!! บึงบอระเพ็ด แหล่งรวมนกหลากชนิด เดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา พบนกมากกว่า 106 ชนิด รวมกว่า 17,895 ตัว บางชนิดอยู่ในสถานะใกล้จะสูญพันธ์ุนายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เปิดเผยว่า


จากการสำรวจความหลากชนิดของนกในพื้นที่ชุ่มน้ำ
ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์
ประจำเดือนเมษายน 2563
ของสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำโดย นายไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ หัวสถานีวิจัยฯ


มีผลการสำรวจ พบชนิดของนกที่มาใช้พื้นที่ กว่า 106 ชนิด รวมประมาณ 17,895 ตัว โดยพบว่า เป็ดแดง เป็นชนิดที่พบประชากรมากที่สุด คือพบอย่างน้อย 5,855 ตัว ตามด้วยนกนางแอ่นบ้าน พบอย่างน้อย 1,389 ตัว ซึ่งทั้งสองชนิดมีประชากรทั้งที่เป็นนกประจำถิ่นและนกอพยพ

สำหรับนกประจำถิ่น ที่พบประชากรจำนวนมากที่สุด คือ นกกาน้ำปากยาว พบอย่างน้อย 1,966 ตัว ตามด้วยนกปากห่าง โดยพบอย่างน้อย 1,170 ตัว  นกตีนเทียน พบอย่างน้อย 724 ตัว  และนกอีโก้ง พบอย่างน้อย 658 ตัว ตามลำดับ

ในส่วนของนกอพยพ ที่พบประชากรมากที่สุด คือ นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง โดยพบอย่างน้อย 284 ตัว

ทั้งนี้มีชนิดนกอื่นที่น่าสนใจ ได้แก่ เป็ดปากพลั่ว พบอย่างน้อย 29 ตัว ซึ่งการสำรวจในครั้งนี้พบว่าพบมากกว่าครั้งก่อนๆ และนกอีก๋อยเล็ก ที่พบเห็นมีเพียง 1 ตัว โดยนกชนิดนี้เป็นนกชนิดที่ไม่มีค่อยมีรายงานว่าพบในพื้นที่ที่ห่างจากชายฝั่งทะเลบ่อยนัก

ในพื้นที่ชุ่มน้ำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ มีนกที่มีสถานภาพตามการจัดของสหภาพเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUCN) ที่อยู่ในสถานภาพที่ถูกคุกคามระดับโลก คืออยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์(EN) จำนวน 1 ชนิด ได้แก่ นกจาบปีกอ่อนอกเหลือง พบจำนวน 284 ตัว และสถานภาพใกล้ถูกคุกคาม(NT) จำนวน 3 ชนิด ได้แก่ นกกาบบัว พบจำนวน 5 ตัว , นกอ้ายงั่ว พบจำนวน 186 ตัว และ นกกระจาบทอง พบจำนวน 10 ตัว


เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจความหลากชนิดนกกับผลการสำรวจในเดือนอื่นๆ พบว่า เดือนเมษายน ของทุกปี มักพบความหลากหลายของชนิดนกค่อนข้างสูง เนื่องจากจะมีทั้งนกประจำถิ่น นกอพยพ และนกอพยพที่บินมาจากทางตอนใต้เพื่อที่จะไปทำรังวางไข่ทางตอนเหนือของโลก

ฤดูกาลดูนก ส่องนก ในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ สามารถดูนก ส่องนก ได้ตลอดปี แต่ช่วงที่สามารถพบนกได้เป็นจำนวนมากทั้งชนิด และจำนวนมาก อยู่ในระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือนเมษายน ของทุกปี


!!!!!นายไกรรัตน์ เอี่ยมอำไพ
หัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ข่าว/ภาพ อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.