Header Ads

โควิดเริ่มจะหมดไป แต่สายน้ำใจยังไม่ขาดสาย กาชาดรับมอบน้ำ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019วันนี้ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 นาฬิกา ที่ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับมอบน้ำดื่มจาก นายหมวดโท วิทวัส ยอแสง ประธานชมรมลูกเสือสัมพันธ์ และ นายอภิวัฒน์ อ่อนศรีอุบล เทศบาลเมืองตาคลี จำนวน 100 แพ็ค เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.