Header Ads

กรุงเทพมหานคร-สภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรปลูกกล้วยไม้ ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19 )
วันที่ 1 พ.ค.2563 ที่แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร นายจรัญ ปานอู ประธานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร มอบหมายให้ นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่สำรวจและจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรปลูกกล้วยไม้ ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีการระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19 ) โดยมีนายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม เป็นผู้ให้ข้อมูลและนำลงพื้นที่สำรวจข้อมูลในครั้งนี้
   

* นายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม กล่าวว่าจากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19 ) ได้ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรที่ปลูกกล้วยไม้ คือ ผลผลิตกล้วยไม้ของเกษตรกรมีราคาต่ำกว่าสถานการณ์ปกติ เนื่องจากไม่สามารถส่งออกไปขายต่างประเทศได้ และตลาดรับซื้อกล้วยไม้ภายในประเทศมีกำลังซื้อลดลง เพราะได้รับผลกระทบจากการสั่งหยุดหรืองดกิจกรรมต่างๆด้านการท่องเที่ยว และในช่วงเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคมของทุกปี ผลผลิตกล้วยไม้จะมีน้อยทำให้ราคาสูง เกษตรกรจะมีรายได้จากการขายกล้วยไม้ช่วงนี้มาก จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด – 19 ) ในปัจจุบันเกษตรกรอยู่ในภาวะขาดทุน เนื่องจากต้องแบกรับภาระในการดูแลบำรุงรักษากล้วยไม้ในช่วงนี้ จนกว่าจะเข้าสู่ภาวะปกติ ส่วนด้านมาตรการการดูแลเยียวยาของภาครัฐ ก็ช่วยบรรเทาปัญหาของเกษตรกรได้ระดับหนึ่ง แต่ยังไม่เพียงพอเนื่องจากเกษตรกรมีรายจ่ายที่สูง


** นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า จากกรณีประเด็นปัญหาดังกล่าว เกษตรกรต้องประคับประคองการประกอบอาชีพของตนเองให้ผ่านวิกฤตช่วงนี้ไปก่อน สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรปลูกกล้วยไม้ต่อไป 
------ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายสมศักดิ์ สัจจานุรักษ์วงศ์ สมาชิกสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร เขตหนองแขม-----

------ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นางเศรษฐมณี ถิลา หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร -----

ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานสภาเกษตรกรกรุงเทพมหานคร / นายสยุมพล ณะวงษ์ ,นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน 
ขับเคลื่อนโดย Blogger.