Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิค -19)กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลาดสด ตลาดนัด ท้องที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ณ ตลาดนัดหน้าค่ายจิระประวัติ มณฑลทหารบกที่ 31 นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมืองนครสวรรค์ นายสุวัฒน์ บำรุงศรี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และ พญ.ศรีนนา แสงอรุณ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 3 ลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิค -19)  ของกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต ตลาดสด ตลาดนัด โดยมี พล.ต.อนุสรณ์ สิงห์โต ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 31 ค่ายจิระประวัติ พร้อมคณะ ให้การต้อนรับตรวจเยี่ยม
ซึ่งการลงพื้นที่ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันระงับยับยั้งโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิค -19) เพื่อประเมินและให้คำแนะนำในการปฏิบัติตามมาตรการ สถานที่จำหน่ายอาหาร/สินค้า ต้องกำหนดมาตรการระยะห่างของร้านค้า ไม่น้อยกว่า 1 เมตร รวมทั้งพิจารณากั้นบริเวณและควบคุมทางเข้า-ออก ของตลาดนัดเพื่อ ควบคุมจำนวนผู้ใช้บริการตลาดนัดและจัดจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ มีแอลกอฮอล์เจล บริเวณทางเข้า-ออก ตลาด หากมีที่นั่ง ให้จัดให้มีระยะห่างระหว่างโต๊ะ และระหว่างที่นั่ง รวมถึงระยะห่างระหว่างการเดิน อย่างน้อย ๑ เมตร โดยจัดให้ไม่นั่งตรงข้ามกัน ไม่พูดคุยเสียงดัง หรือหัวเราะเสียงดัง และจัดให้มีอุปกรณ์ป้องกันโรค เช่น หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า Face Shield ให้พนักงาน และผู้ค้าขายทุกคน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.