Header Ads

รองพ่อเมืองสี่แคว นำทีมตรวจติดตามและประเมินผลการ ปฏิบัติตามมาตรฐาน การผ่อนคลาย บังคับใช้บางมาตรการ ในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19     วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. ทีมตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในการป้องกัน ระงับยับยั้งโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) นำทีมโดย นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยนายประดิษฐ์ หลวงจอก พัฒนาการจังหวัดนครสวรรค์  นายสุวัฒน์ บำรุงศรี รองนายเเพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ นายนพดลมามาก นายอำเภอลาดยาว สาธารณสุขอำเภอลาดยาว ปลัดอาวุโส อำเภอลาดยาว หัวหน้าส่วนที่เกี่ยวข้องพร้อมคณะ ออกตรวจติดตามในตลาดสดสุดเจริญ ที่บ้านศาลเจ้าไก่ต่อ อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ โดยการติดตามให้ตลาดดำเนินการตามมาตรการมีจุดคัดกรองวัดอุณหภูมิ มีแอลกอฮอล์เจล ผู้ประกอบการ ผู้ซื้อและผู้ขายทุกคนสวมหน้ากากอนามัย มีการเว้นระยะห่าง ตามสมควร มีการควบคุมลูกค้ามิให้แออัด หลังจากนั้น นายปรีชาเดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมทีมตรวจประเมินได้ให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการ แก่เจ้าของตลาดและผู้ประกอบการ พร้อมยังกำชับให้มีมาตารการคุมเข้มให้ดี และได้มอบชุด CLEAN TOGETHER ประกอบด้วย น้ำยาไฮโปคลอไรท์ แอลกอฮอล์ 70 % เจลล้างมือ สบู่เหลวล้างมือ กระดาษทิชชู และแผ่นพับให้ความรู้ให้กับผู้ประกอบการอักด้วย

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.