Header Ads

คณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานโรคโควิด-19 ที่จังหวัดนครสวรรค์

คณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ลงพื้นที่ศึกษาการดำเนินงานโรคโควิด-19 ที่จังหวัดนครสวรรค์
     วันนี้ (22 พฤษภาคม 2563) เวลา 15.00 น. ศ.นพ.นิธิ มหานนท์  เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่นำร่องศึกษาการดำเนินงานโรคโควิด-19 ที่ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ โดยมี นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์   น.พ.อดิสรณ์ วรรธนศักดิ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ และ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ให้การต้อนรับ พร้อมนำเสนอข้อมูลการดำเนินงานด้านการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ต่อคณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์  โดยการนำเสนอผลการดำเนินงาน ของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครสวรรค์ ในภาพรวมและ สรุปผลความร่วมมือด้านการพัฒนา การ วิจัย การศึกษา และการส่งเสริมป้องกันโรคโควิด-19 ซึ่งหลังจากการรับฟังบรรยายสรุปแล้ว คณะผู้บริหารและบุคลากรราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์   จะลงพื้นที่เยี่ยมการดำเนินงานในระดับอำเภอ ตำบล และการทำงานของ อ.ส.ม.ในพื้นที่ ต่อไป

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.