Header Ads

เชื้อโควิด 19 เมืองสี่แคว เป็นศูษย์ แต่สายน้ำใจ ยังมีมาต่อเนื่องวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 นาฬิกา ณ ลานกีฬา หมู่ที่ 2  หนองน้อย ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ยังมีกิจกรรม ปันน้ำใจ ให้กับผู้ยากไร้ และผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด 19 ถึงแม้ว่าจังหวัดนครสวรรค์ จะไม่มีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิท 19 ก็ตาม โดยมี นายจำลอง พรมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก  นายสมชาย ฉิมปาน และ นายวีระกร คำประกอบ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแรงร่วมใจ บริจาคทรัพย์ส่วนตัว เพื่อนำมาซื้อข้าวสารและไข่ เพื่อนำมาแจกให้กับผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโรวิด 19 จำนวน150 ชุด ณ ลานสนามกีฬา หนองน้อย หมู่ที่ 2 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์


จากการเปิดเผยของผู้ใหญ่ใจดี ได้กล่าวว่า ถึงแม้ จังหวัดนครสวรรค์ จะไม่มีติดเชื้อไรวัสโควิดแล้วก็ตาม แต่ทางเราก็ยังตระหนัก เพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดกลับมาอีกครั้ง และยังอยู่ในช่วงเคอร์ฟิว ที่ทางรัฐบาลกำหนดอยู่ ทางเราจึงจัดกิจกรรม "ปันน้ำใจให้ผู้ยากไร้ และผู้ที่ได้รับผลกระทบเชื้อไวรัสโควิด 19" ขึ้น ถึงของจะไม่มากด้วยราคา แต่น้ำใจยังเปี่ยมล้น และเราจะพาผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน
และในวันนี้ ยังได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ขององค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก มาจัดระเบียบ และคัดกรอง ให้อีกด้วย

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.