Header Ads

อุบลฯ ปล่อยรถขนส่งคาราวาน สินค้า “เติมสินค้า เติมใจ ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 7 เพื่อให้ประชาชนลดการเดินทางออกจากบ้าน ยับยั้งการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19                   ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี  นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พาณิชย์จังหวัดอุบลราชธานี  ประธานหอการค้าจังหวัดอุบลราชธานี   หัวหน้าส่วนราชการ  ปล่อยรถคาราวานรถขนส่งสินค้า“เติมสินค้า เติมใจ ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19” ครั้งที่ 7  ไปยังอำเภอวารินชำราบ สว่างวีระวงศ์ นาเยีย และอำเภอสำโรง  โดยจังหวัดอุบลราชานี และภาคเอกชน  ได้จัดหาไข่ไก่สดเบอร์ 3 จำนวน 800 แผง  หรือจำนวน 24,000 ฟอง  จำหน่ายต่ำกว่าท้องตลาด แผงละ 10-15 บาท   ปลานิลสด จำนวน 1000  กิโลกรัม  จำหน่ายราคาต่ำกว่าท้องตลาดประมาณกิโลกรัมละ 5-10 บาท และปลานิลแดดเดียว ขนาด250กรัม/ถุง จำนวน100 ถุง  

                    สำหรับแผนการขนส่ง คาราวานสินค้าเติมสินค้า เติมใจ ห่วงใย สู้ภัยโควิด-19  จะดำเนินการให้ครบทุกอำเภอจังหวัดอุบลราชธานี  ในทุกวันอังคาร และวันศุกร์  ซึ่งได้กำหนดำหนดระหว่างวันที่ 10 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2563  เพื่อให้ประชาชนลดการเดินทางออกจากบ้าน เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด 19 ในระดับหมู่บ้าน และชุมชน
!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.