Header Ads

นายกตี๋ พร้อมคณะ ลงพื้นที่สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบจาก วาตภัย หมู่ที่ 10 นครสวรรค์ตก   วันนี้ 9 พฤษภาคม 2563 เวลา 11.00 น. นายจำลอง พรหมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก นายสมชาย ฉิมปาน พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ลงพื้นที่สำรวจบ้านในชุมชน หมู่ที่ 10 ที่ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ทำให้บ้านของ นางนิตยา พงษ์พรต บ้านเลขที่ 21/1 หมู่ที่ 10 ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรค์  ได้รับความเสียหาย หลังคาบ้านบนเปิดจากลมพายุ เพื่อเป็นกำลังใจแก่ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ที่หมู่ 10 นครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องด้วยเป็นวาระที่สำคัญและเร่งด่วน ทาง นายจำลอง พรหมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ร่วมกับ นายสมชาย ฉินปาน จึงเอางบส่วนตัวเข้าให้การช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.