Header Ads

ทหารพรานนาวิกฯ ลุยมอบเครื่องอุปโภคบริโภคผู้พิการ/ยากจนที่บาเจาะ ย้ำ Social Distancingวันที่ 22 เมษายน 2563  น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานนาวิกโยธินกองทัพเรือสั่งการให้ พ.จ.อ.สุทิน นอบไทย ผู้บังคับฐานปฎิบัติการน้ำตกปาโจ อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส นำกำลังพลของฐานฯผนึกกำลังร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่ 5 หมู่บ้านของ ต.ลุโบะสาวอ อ.บาเจาะ ประกอบด้วย หมู่ 1-หมู่  5 โดยได้นำเครื่องอุปโภคและบริโภคจำนวน 20 ชุดเป็นการเบื้องต้น นำไปมอบให้กับผู้พิการ ผู้สูงอายุรวมทั้งผู้มีฐานะยากจนในพื้นที่ ซึ่งได้รับผลกระทบและเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ซึ่งการให้ความช่วยเหลือในครั้งนี้สร้างความดีอกดีใจแก่ประชาชนเป็นอย่างมาก โดยได้ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทหารพรานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้การดูแลเอาใจใส่ประชาชนเป็นอย่างดีในทุกสถานการณ์    อย่างไรก็ตาม พ.จ.อ.สุทิน นอบไทย ผบ.ฐานปฏิบัติการณ์น้ำตกปาโจได้พูดคุยสร้างขวัญกำลังใจแก่ชาวบ้าน โดยได้นำความห่วงใยของ น.อ.สันติ เกศศรีพงษ์ศา ผบ.ฉก.ทพ.นย.ทร.ไปบอกกล่าวกับผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ รวมทั้งได้เน้นย้ำให้ทุกคนร่วมกันเว้นระยะห่างทางสังคม Social Distancing เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่สำคัญปฏิบัติตามข้อสั่งการและ พ.ร.ก.ฉุกเฉินของทางรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เชื่อว่าถ้าทุกคนร่วมมือกัน จะสามารถฝ่าวิกฤตโรคระบาดนี้ไปได้อย่างแน่นอน
               
 


                                                  //////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.