Header Ads

ดร.กัลยาณี ประธานท่องเที่ยวศรีสะเกษร่วมกับจิตอาสาแจก Face Shield และเสื้อกันฝนพร้อมเครื่องบริโภค ชุดที่ 3 ต้านไวรัส Covid-19เมื่อวันที่  22 เม.ย.2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ รพ.น้ำเกลี้ยง  อ.น้ำเกลี้ยง  จ.ศรีสะเกษ  ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ  และนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ  พร้อมด้วย  ดร.รัชพล สุทนต์ภัชกุล  ประธานจิตอาสา รพ.ศรีสะเกษ  และเลขานุการสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว จ.ศรีสะเกษ  และคณะทำงานจิตอาสา  ประกอบด้วย นางนวรัตน์ จังอินทร์  นางอรุณพร วรเลิศ  น.ส.ฤดี  เพ็ชรินทร์  นางอัญชนา น้ำนวล  นางวนัชพร บุญเนตร  นายชานุเดช อัครวงษ์  และเพื่อนๆ  ได้นำ  Face Shield จำนวน  300 ชิ้น  เสื้อกันฝนใช้แทนเสื้อคลุม  ห้อง ปฏิบัติการแบบใช้แล้วทิ้ง จำนวน 120 ชุด  น้ำดื่ม จำนวน 10  โหล  และข้าวกล่อง  จำนวน  50 กล่อง ไปมอบให้กับ  รพ.น้ำเกลี้ยง  โดยมี  นพ.อธิบ ลีธีระประเสริฐ  ผอ.รพ.น้ำเกลี้ยง  พร้อมด้วย  นางสาคร  ศิริกุล  หัวหน้าพยาบาล  นางวรรธนวรรณ์  วิเศษหมื่น   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  นางมนชญา  ลักษมีพิเชษฐ์  เภสัชกรชำนาญการ  พยาบาล  และเจ้าหน้าที่  ร่วมพิธีรับมอบ  และให้การต้อนรับ

ดร.กัลยาณี ธรรมจารีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวศรีสะเกษ  กล่าวว่า  เนื่องจากปัจจุบันแพทย์และพยาบาลเป็นเสมือนด่านหน้าที่ต้องรับมือกับโรค COVID-19  และ  Face Shield  คือ  อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่ปกป้องแพทย์และพยาบาล  ซึ่งสถาบันบำราศนราดูร ให้คำนิยาม  Face  Shield  ว่า  สิ่งนี้คือ  กระจังป้องกันใบหน้า  เป็นอุปกรณ์ที่จัดอยู่ในหมวดป้องกันใบหน้าและดวงตา ในหัวข้ออุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล  (Personal Protective Equipment : PPE)  ที่บุคลากรทางการแพทย์ใช้กันใน  รพ. และคนทั่วไปก็ใช้ได้  โดยแบ่งออกเป็น 2 หมวดหลัก ๆ คือ "อุปกรณ์ป้องกันใบหน้าและดวงตา : Face Shield" และ "อุปกรณ์ป้องกันระบบหายใจ : หน้ากากอนามัย"  ซึ่งขณะนี้ยังมีจำนวนไม่เพียงพอต่อความต้องการในการปฎิบัติงานสู้กับวิกฤต COVID-19  สิ่งที่พวกเราจะช่วยได้ในวิกฤตนี้คือ  การจัดทำ  Face Shield โดยสามารถนั่งผลิตเองอยู่ที่บ้าน  ไม่ต้องส่งจากโรงงาน  ซึ่งตนได้ไปเห็นคณะจิตอาสาพากันนั่งทำด้วยความตั้งใจที่ร้านตัดผม  SPECIAL รู้สึกชื่นชมที่ทุกคน ทำงานด้วยใจเกินร้อย  เพราะต้องการช่วยประเทศชาติ  จึงได้เป็นเจ้าภาพร่วมมอบ  Face Shield จำนวน  300 ชิ้น  และเสื้อกันฝนใช้แทนเสื้อคลุมห้องปฏิบัติการแบบใช้แล้วทิ้ง  จำนวน 120 ชุด  ให้คณะแพทย์  และพยาบาล  รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์จาก  Face  Shield  ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้เพื่อป้องกันการกระเด็นของเลือดหรือสารน้ำจากร่างกายผู้ป่วย ในกรณีที่ต้องทำงานจับต้องกับสิ่งของปนเปื้อนเชื้อโรค  เช่น ล้างของ  เทสารคัดหลั่ง เก็บขยะ  เก็บผ้าสกปรก  เป็นต้น  ทุกคนต้องช่วยกันป้องกัน  โดยการสวมหน้ากากอนามัยด้วย  จนกว่าจะสามารถผลิตวัคซีนป้องกัน  Covid-19ได้  และในวันนี้ยังได้มอบอาหาร  และน้ำดื่ม  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฎิบัติงานที่ต้องทำงานต่อสู้กับ  Covid-19  มาเป็นเวลานานหลายเดือน


ทางด้าน  ดร.รัชพล  สุทนต์ภัชกุล  ประธานจิตอาสา  รพ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า ตนและคณะจิตอาสาได้ทุ่มเท แรงกายแรงใจให้กับการทำหน้ากาก  Face  Shield  โดยได้นำไปมอบให้กับ  รพ. และหน่วยงานต่าง ๆ หลายแห่งแล้ว  และในวันนี้ยังได้มอบให้กับ  นายรัศมี  บุญปลูก  สาธารณสุข  อ.น้ำเกลี้ยง  นายณัฐดนัย  จันทา  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ นางเพ็ญฉวี  ศกุนะสิงห์  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ อีกจำนวน 110 ชิ้นด้วยกัน  ตนขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนทุนทรัพย์ให้จิตอาสาได้ต่อยอดทำหน้ากากแจก  และหากยังมีผู้ใจบุญร่วมเป็นเจ้าภาพแบบนี้  ก็จะยังคงได้ทำต่อไปเรื่อย ๆ  เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการอีกด้วย

ศิริเกษ หมายสุข  ผู้สื่อข่าว  จ.ศรีสะเกษ...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.