Header Ads

เป็นสัญญาณที่ดี สำหรับคนนครสวรรค์ ที่รักษาตามคำแนะนำของ แพทย์ เราจะผ่านไปด้วยกันวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ นายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์ หัวหน้ากลุ่มงานอายุรกรรม นายแพทย์วิทยา หวังสมบูรณ์ศิริ อายุรแพทย์โรคติดเชื้อ หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ส่งผู้ป่วยโควิด-19 รายที่ 3 และ รายที่ 4 กลับบ้าน โดยมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมแสดงความยินดีและให้กำลังใจ
สำหรับผู้ป่วยรายที่ 3 ที่กลับบ้านเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอังกฤษ พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 21 วัน และรายที่ 4 ที่กลับบ้านเป็นผู้ป่วยที่มาจากอ.ชุมแสง พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 14 วัน ตรวจครั้งสุดท้ายไม่พบเชื้อโควิด-19 แพทย์อนุญาตกลับบ้านได้ พร้อมแนะนำ ให้กักตัวต่อจนครบระยะเวลา 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ตรวจพบเชื้อ จึงจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติในสังคมต่อไป  ซึ่งขณะนี้โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์มีผู้ป่วยโควิด-19 ที่นอนรักษาตัว จำนวน 3 ราย!!!!!อัมพณ/ต้อยรอบรั้วภูธร 0619525644 - 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.