Header Ads

"เมืองปากน้ำโพ"ยังตั้งด่านเคอร์ฟิวเข้มต่อเนื่องหลังประกาศใช้เคอร์ฟิวต่ออีกจังหวัดนครสวรรค์ยังตั้งด่านเชื่อมต่อระหว่างจังหวัดเข้มข้นต่อเนื่อง  หลังการประกาศใช้เคอร์ฟิวเพิ่มต่ออีก1เดือน
เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ/จุดสกัดเขาเขียวจังหวัดนครสวรรค์  ยังคงปฏิบัติการเข้มตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน  มาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย และมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019อย่างต่อเนื่อง  ล่าสุดได้บูรณาการกำลังเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทั้ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข  จิตอาสา อปพร. ตั้งด่านตรวจตามมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย มาตรการป้องกันโรค และมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยดำเนินการตรวจใบอนุญาตยานพาหนะที่เดินทางผ่านในห้วงเวลา22.00-04.00น.ว่าดำเนินการขออนุญาตถูกต้องหรือไม่  ประกอบกับได้วัดอุณหภูมิของผู้ขับขี่รถยนต์ทั่วไป  ซึ่งหากพบผู้ที่มีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกประวัติ  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์   ในขณะบรรยากาศบริเวณตัวเมืองจังหวัดนครสวรรค์หลังเวลา 22.00 น.ยังคงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยไม่มีประชาชนผู้ที่ผ่าฝืนเคอร์ฟิวออกมาแต่อย่างไร


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.