Header Ads

ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา


   เมื่อเวลา 09.45 น. วันที่ 13 มีนาคม 2563 เรือโท ยุทธนา โมกขาว ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบัง มอบเงินสนับสนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา จังหวัดชลบุรี เนื่องในโอกาส “วันสื่อสารมวลชนแห่งชาติ หรือ วันนักข่าว” ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยมี นายไพบูลย์ เสริมสาตร์ นายกสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา พร้อมด้วย สื่อมวลชนศรีราชา เป็นผู้รับมอบเงินสนับสนุนฯ ณ สำนักอำนวยการ 1 อาคารบริหารท่าเรือแหลมฉบัง สำหรับกองทุนส่งเสริมและพัฒนาสมาคมสื่อมวลชนศรีราชา เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานของสื่อมวลชน และสนับสนุนการเสริมสร้างคุณภาพและประสิทธิภาพให้กับผู้ประกอบวิชาชีพสื่อมวลชน ทั้งนี้ ผู้อำนวยการท่าเรือแหลมฉบังได้มอบของที่ระลึกให้กับสื่อมวลชนศรีราชา ที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเสมอมา อีกด้วยยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.