Header Ads

รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ตรวจติดตาม บริษัท ซิน หย่วน ด้า(ประเทศไทย) จำกัด ในอำเภอหนองบัว   เมื่อวันที่24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นหัวหน้าคณะตรวจติดตาม พร้อมด้วยสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครสวรรค์ อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์ และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องร่วมตรวจเยี่ยม พร้อมให้คำแนะนำกับคณะผู้บริหารของบริษัท ในการตรวจครั้งนี้เพื่อเป็นการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการของสถานประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยมีนายชนาธิป โคกมณี นายอำเภอหนองบัว ปลัดอำเภอหนองบัว สาธารณสุขอำเภอหนองบัว ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกลับ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ให้การต้อนรับและร่วมตรวจเยี่ยม บริษัท ซิน หย่วน ด้า(ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ 579 หมู่3 ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ มีนายหวัง หย่งจูน กรรมการผู้จัดการและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้ ทางบริษัทเป็นโรงงานผลิตแป้งยิปซั่ม และผลิตแผ่นยิปซั่ม มีพนักงานรวมผู้บริหารทั้งหมดจำนวน 90 คน ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทางบริษัทตระหนักและได้มีมาตรการอย่างเข้มข้นในการป้องกันจากเชื้อไวรัสโคโลน่า2019(COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข


   ผลการตรวจทางเข้า-ออก โรงงาน มีการป้องกัน มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ มีสเปรย์แอลกอฮอล์ มีการตรวจอุณหภูมิ พนักงานมีการสวมหน้ากากอนามัยป้องกัน และเว้นระยะห่างทางสังคม Social Diistancing ขณะนี้พนักงานและคนงานไม่มีผู้ติดเชื้อ และไม่มีคนใดที่มีความเสี่ยงติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019
  ในช่วงนี้ทางบริษัทได้ลดกำลังในการผลิตลง แต่ไม่ได้ลดจำนวนของพนักงานลง ยังให้พนักงานมาทำงานตามปกติ ทางผู้บริหารจะแจกแจงงานให้ทำตามความเหมาะสมในแต่ละวัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการว่างงานของแรงงานลง ทางบริษัทได้งดการทำงานล่วงเวลาลง เนื่องจากอยู่ในช่วง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน เพื่อสนองตามนโยบายของภาครัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)......ภคพล ครองสิน/นครสวรรค์......รายงาน...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.