Header Ads

ระยอง-เทศบาลตำบลทับมา ร่วมกันทำแมสก์ และหมอน เป็นสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่

เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 16 เม.ย.2563 ที่ห้องประชุมอาคารอเนกประสงค์ ชั้น 5 เทศบาลตำบลทับมา  อำเภอเมือง  จังหวัดระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดโครงการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ 2563 มีนายชูชาติ คงทน รองนายกเทศมนตรีตำบลทับมา นางสาวปรานี จิตติรบำรุง เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลทับมา นางสาวเรวีญา ขจิตเนติธรรม ปลัดเทศบาลตำบลทับมา และนายสรวิชญ์ เพชรนคร รองปลัดเทศบาลตำบลทับมา เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการตำบลทับมา จำนวน 80 คน ร่วมกันทำหน้ากากอนามัย หมอนจากถุงล้างไต และหลอดพลาสติก ซึ่งยังสามารถช่วยหนุนแขน-ขา ป้องกันแผลกดทับของผู้ป่วยติดเตียงได้อีกด้วยนายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในทั่วโลก จึงได้มีการรณรงค์ให้ประชาชนสวมหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ  ซึ่งผู้สูงอายุคนพิการเป็นกลุ่มที่ต้องมีการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว เนื่องจากมีอายุมาก อีกทั้งมีโรคประจำตัวและมีภูมิต้านทานต่ำกว่าคนปกติ ปัจจุบันเทศบาลตำบลทับมามีผู้สูงอายุ จำนวน 2,378 คน คนพิการ จำนวน 239 คน เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว มาตรการที่สำคัญคือ การป้องกันตนเองมิให้สัมผัสกับโรคโดยการหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่แออัด หรือไม่อยู่ใกล้ชิดผู้ป่วยไอหรือจาม รวมถึงการสวมหน้ากากอนามัย และการล้างมือ เทศบาลตำบลทับมา ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดโครงการสิ่งประดิษฐ์นวัตกรรมการช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการขึ้นมา เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พิการมีสิ่งอำนวยความสะดวกในการดำรงชีวิต เพื่อให้ผู้สูงอายุผู้พิการได้มีหน้ากากอนามัยใช้เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว

วฐิต กลางนอก ข่าว/ภาพ
ธีรวัฒน์ อินธิพันธ์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.