Header Ads

นายอำเภอตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ตามมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย มาตรการป้องกันโรค


นายอำเภอตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจ ตามมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย มาตรการป้องกันโรค

วันนี้ 21 เมษายน 2563 เวลา 21.00 น. นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจตามมาตรการดูแลความสงบเรียบร้อย มาตรการป้องกันโรค เพื่อเป็นการให้กำลังใจ และคำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่  ตามข้อกำหนดฯแห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548(ฉบับที่ 1) ที่ด่านตำบลเขาดิน โดยมีชุดปฏิบัติงาน กำนันผู้ให้บ้าน อสม.ผู้ช่วย ตำรวจ ร่วมให้การต้อนรับ

!!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.