Header Ads

ฉะเชิงเทรา- หน่วยงาน ,ผู้นำชุมชน และชาวชุมชนบ้านเอื้ออาทรลาดขวาง ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาน้ำไม่มีใช้ในครัวเรือน

วันที่ 9 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่บริเวณศูนย์ชุมชนเอื้ออาทรลาดขวาง เคหะบ้านโพธิ์ หมู่ 3 ตำบลลาดขวาง อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา มีชาวชุมชนเอื้ออาทรได้นำถังน้ำใส่รถยนต์มารองน้ำ เพื่อนำไปใช้ในการอุปโภค เนื่องจากว่าน้ำประปาไม่ไหลมาแล้วเป็นเวลาประมาณ 2 วันแล้ว โดยมีนายนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า ,โรงงานโตโยต้าบ้านโพธิ์ ,คณะกรรมนิติบุคคลการเคหะบ้านเอื้ออาทร 2-3/1 ,คณะกรรมการชุมชนเอื้ออาทร 2-3/1 และผู้นำชุมชนเอื้ออาทร ร่วมกันประสานการแก้ไขปัญหาในครั้งนี้


* นายนิกร หมวกสีปาน ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้า กล่าวว่าน้ำประปาที่ไม่ค่อยไหลและหยุดไหลบ่อย เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในช่วงฤดูแล้ง แหล่งน้ำดิบบริเวณคลองประเวศปีนี้แห้งจึงไม่มีน้ำดิบมาผลิตน้ำปะปาได้ และทางการประปาฯมีข้อจำกัดในการจ่ายน้ำที่แรงดันสูงๆ จึงต้องรับน้ำมาจากการประปาสาขาพนัสนิคมมาช่วยจ่ายบริการทดแทน ส่วนทางด้านเคหะบ้านโพธิ์นั้น เป็นพื้นที่ปลายน้ำ จะได้รับน้ำที่ส่งมาจากสาขาพนัสนิคม ซึ่งเป็นระยะทางที่ไกลกว่าจะมาถึงเคหะบ้านโพธิ์ที่เป็นปลายน้ำ ในกรณีที่มีการหยุดจ่ายน้ำเนื่องจากท่อแตกหรือมีการซ่อมแซมเครื่องจักร และเมื่อเปิดน้ำกว่าที่จะมาถึงเคหะบ้านโพธิ์ต้องใช้เวลานานพอสมควร เพราะว่าระหว่างทางมีผู้ใช้น้ำรายทางเป็นจำนวนมากมีทั้งบ้านจัดสรรและโรงงานอุตสาหกรรมต่างก็รอใช้น้ำ

เพราะฉะนั้นในการเปิดน้ำต้องใช้เวลา 3-4 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย กว่าที่จะมาถึงปลายทาง ขึ้นอยู่ที่ว่าต้นทางหยุดใช้น้ำเมื่อไหร่ น้ำปลายทางถึงจะไหล่เนื่องจากใช้ท่อเดียวกันในการส่งน้ำ ทางการประปาส่วนภูมิภาคสาขาบางคล้าต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

/////////////////////////---------ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ นายปองพล  ภูสีน้ำ คณะกรรมการนิติบุคคลการเคหะบ้านเอื้ออาทร 2-3/1 ---------


** ข้อมูลภาพข่าว: นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธร ช่อง 13 สยามไทย รายงาน

////////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.