Header Ads

นายอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ สังเกตการณ์บริเวณตลาดประชารัฐตลาดสดเก้าเลี้ยว


นายอำเภอเก้าเลี้ยว ลงพื้นที่ สังเกตการณ์บริเวณตลาดประชารัฐตลาดสดเก้าเลี้ยว 
วันนี้ 25 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น.นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ลงพื้นที่สังเกตการณ์บริเวณตลาดประชารัฐ ตลาดสดเก้าเลี้ยว เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ของเทศบาลตำบลเก้าเลี้ยว พบว่าได้มีการนำแผลงมาวางและผูกเชือกกั้นรอบตลาด เว้นทางเดินเข้า -ออก 4 จุด แต่จุดจะจัดเจ้าหน้าที่คัดกรองผู้ที่เข้า-ออกด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกาย โดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันทุก 2 ชั่วโมง มีอ่างล้างมือด้วยน้ำสะอาดและเจลล้างมือวางไว้ทุกจุด พบประชาชนสวมหน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้ากันทุกคน ส่วนการซื้อสินค้ายังมีประชาชนรักษาระยะห่างไม่ถึง 1 เมตร จึงได้ให้ข้อแนะนำให้ยืนห่างกันอย่างน้อย 1 เมตรขึ้นไป ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดี นอกจากนั่นยังมีรถติดเครื่องเสียง อัดสปอร์ต จอดประชาสัมพันธ์มาตรการ ข้อควรปฏิบัติต่อการป้องกันไม่ให้ตัวเองและคนใกล้ชิดติดเชื้อโรคระบาดโควิด 19 ด้วย     ทั้งนี้ได้มีนายพิชัย บัวตูม รองนายกเทศมนตรีตำบลเก้าเลี้ยว ร่วมให้ข้อมูลด้วย
 !!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.