Header Ads

ราชบุรี ข่าว - ทต.หลักเมือง สละเงินเดือนจัดทำถุงยังชีพแจก 6,953 ครัวเรือน

นายกฯ รองนายกฯ ประธานสภาฯ ผู้บริหารเทศบาลตำบลหลักเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี สละเงินเดือนจัดทำถุงยังชีพแจกประชาชนทุ 6,953 ครัวเรือนละ พร้อมร่วมกับวัดโคกหม้อ และ ส.ส.กุลวลี จัดทำอาหารเลี้ยงผู้ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19

    วันที่ 17 เม.ย.63  ที่ห้องประชุมชั้น 4 สำนักงานเทศบาลตำบลหลักเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี พระครูสิริสุวัฒนาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดศิริเจริญเนินหม้อ (วัดโคกหม้อ) พร้อม นายเจริญชัย นพชาติสถิตย์ ท้องถิ่นจังหวัด, น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 พปชร, นายกุณฑล ปูรณวัฒนกุล ประธานเครือข่ายบิสคลับราชบุรี ร่วมเป็นประธานรับมอบเงินจากนายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศบาลตำบลหลักเมือง พร้อมคณะผู้บริหาร ที่ได้ร่วมกันสละเงินเดือนรวมกับเงินบริจาคทาง น.ส.กุลวลี นพอมรบดี ส.ส.ราชบุรี เขต 1 และกรมการทหารช่าง รวมเป็นเงิน 70,000 บาท เพื่อมอบให้แก่วัดโคกหม้อ นำไปสมทบทุนในการจัดซื้อวัตุดิบในการประกอบอาหาร เพื่อแจกจ่ายให้แก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด-19 ตามโครงการพระดำริสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก ทรงมีพระดำริ ให้ช่วยเหลือผู้ที่ลำบากตกทุกข์ได้ยากในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19  โดยจัดทำอาการเลี้ยงข้าวกล่องแจกจ่ายประชาชนตั้งแต่เวลา 11.00-14.00 น. วันละ 700 กล่อง
    นอกจากนี้ทางเทศบาลตำบลหลักเมืองยังได้เตรียมแจกถุงยังชีพ มีสิ่งของอุปโภคบริโภค เช่น ข้าวสาร 5 ก.ก. อาหารแห้ง น้ำมันพืช น้ำปลา และของใช้จำเป็น รวมจำนวน 6,593 ชุด เพื่อเตรียมแจกจ่ายให้แก่ประชาชนรวม 6,953 ครัวเรือนในเขตเทศบาลตำบลหลักเมือง โดย 1ครัวเรือนจะได้รับถุงยังชีพ 1 ถุง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในช่วงการสถานการณ์แพร่รับาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

    นายธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง นายกเทศบาลตำบลหลักเมือง กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลหลักเมือง ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนและมอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาโดยตลอด เริ่มแรกก็ได้รับเงินบริจาคจากพนักงานของเทศบาลฯรวม 5,000 บาท และมอบให้กับทางวัดโคกหม้อ เพื่อร่วมจัดตั้งโรงทานจัดทำอาหารเลี้ยงแจกจ่ายประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน แต่ปัจจุบันกลับมีประชาชนทยอยเดินทางมารับอาหารที่โรงทานมากขึ้นเรื่อยๆ ตนกับรองนายกเทศบาลฯ พร้อมคณะผู้บริหารเทศบาลฯ จึงรวมกันนำเงินเดือนของแต่ละคน มาร่วมบริจาคให้แก่วัดโคกหม้อ เพื่อร่วมทำบุญช่วยเหลือประชาชนที่กำลังได้รับความเดือดร้อน

สุจินต์ นฤภัย(เต้) จ.ราชบุรี
ขับเคลื่อนโดย Blogger.