Header Ads

สส.สัญญา นิลสุพรรณ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์สส.สัญญา นิลสุพรรณ ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือ ประชาชน หมู่ที่ 6 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

วันที่ 28 เมษายน 2563 เมื่อเวลา 13.30 นาฬิกา ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครสวรรค์ เขต 3 พร้อมคณะ ลงพื้นที่ โรงเรียนบ้านหนองคล้า หมู่ที่ 6 ตำบลด่านช้าง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านในพื้นที่ ตำบลด่านช้าง ในการนี้มีกลุ่มชาวบ้านจิตอาสาเข้าช่วยเหลือซ่อมแซ่มบ้านพักครู ซึ่งของเดิมมีการชำรุดทรุดโทรม หลังจากนั้น นายสัญญา นิลสุพรรณ สส.เขต 3 นครสวรรค์ สอบถามเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เพื่อหาทางแก้ไข และช่วยเหลืออีกต่อไป!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594  - 0619525644 !!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.