Header Ads

"พ่อเมือง" จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์ ในการตรวจสอบตัวตนและรวบรวมเอกสารประกอบอาชีพของผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท/เดือน


"พ่อเมือง" จังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงานของทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ จังหวัดนครสวรรค์  ในการตรวจสอบตัวตนและรวบรวมเอกสารประกอบอาชีพของผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ เพื่อรับเงินเยียวยา 5,000 บาท/เดือน


วันนี้ (28 เมษายน 2563) เวลา 13.30 น.  นายอรรถพร สิงหวิชัย   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ติดตามการปฏิบัติงานของทีม ผู้พิทักษ์สิทธิ์  จังหวัดนครสวรรค์ ที่ตลาดศรีนคร ตำบลนครสวรรค์ตก  อำเภอเมืองนครสวรรค์   โ้ดยในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ ได้ลงพื้นที่ ตรวจสอบตัวตนและรวบรวมเอกสารประกอบอาชีพของผู้ที่ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ในระบบ  www. เราไม่ทิ้งกัน http://xn--q3c.com/ ซึ่ง ณ วันที่ 28 เมษายน 2563 มีรายชื่อผู้ลงทะเบียนขอทบทวนสิทธิ์ในจังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 5,743 คน ซึ่งเบื้องต้น ได้มีการลงพื้นที่ดำเนินการไปแล้วคิดเป็น 35.03%  และจะเร่งดำเนินการตรวจสอบตัวตนและรวบรวมเอกสารประกอบอาชีพของผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ ในพื้นให้เป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส covid-19  ที่มีความเดือดร้อนขาดรายได้เลี้ยงตนเองและครอบครัว ที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนด ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาโดยเร็วต่อไป

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.