Header Ads

ทหารพราน 41 ยกโรงครัว ทำอาหารแจกจ่ายชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่ อ.รามัน จ.ยะลา

เมื่อวันที่ 21 เม.ย.63  เจ้าหน้าที่ทหารพราน จากหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 โดย พ.อ.อรรถพล คงสง ผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 41 ได้สั่งการให้ เจ้าหน้าที่ทหารพราน นำกำลังพล จัดตั้งโรงครัว ประกอบอาหาร แจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่ ม.2 บ้านฆาเยาะมาตี ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลา เพื่อเป็นการให้การช่วยเหลือ และบรรเทาความเดือดร้อน ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการควบคุมพื้นที่ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

โดยกำลังพลของหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่ 41 ยะลา ร่วมกับกลุ่มสตรี และแม่บ้านในพื้นที่  ได้จัดทำครัวประกอบอาหาร เป็นข้าวกล่องพร้อมน้ำดื่มและขนม จำนวน 200 ชุด นอกจากนี้ ก็ยังให้ความรู้และแนะนำการปฏิบัติตน ในการป้องกันตนเองในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
ซึ่ง พื้นที่ ม.2 บ้านฆาเยาะมาตี ต.จะกว๊ะ อ.รามัน จ.ยะลาเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และปิดหมู่บ้าน ห้ามบุคคลเดินทางเข้า-ออกภายในพื้นที่ ตามคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 จ.ยะลา

ภาพ/ข่าว  อับดุลหาดี  เจ๊ะยอ  จ.ยะลา
ขับเคลื่อนโดย Blogger.