Header Ads

กองทัพภาคที่ 3 นำรถครัวสนามมาทำอาหารสุก แจกให้ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลกกองทัพภาคที่ 3 โดย แม่ทัพภาคที่ 3  พลโทฉลองชัย  ชัยยะคำ มอบหมายให้หน่วยทหารในพื้นที่ ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
ซึ่งได้นำรถครัวสนามมาประกอบอาหารสุก แจกจ่ายให้แก่ประชาชน  ดังนี้

วันที่ 21 เมษายน 2563  
- บริเวณประตูหลังค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ช่องทางวัดคูหาสวรรค์)   โดย มณฑลทหารบกที่ 39
   ช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น.
- ชุมชนวัดจันทร์ตะวันออก  โดย กองบัญชาการกองพลทหารราบที่ 4
  ช่วงเวลา 16.00 – 17.30 น.

วันที่ 22 เมษายน 2563  
- บริเวณประตูหลังค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ช่องทางวัดคูหาสวรรค์)   โดย มณฑลทหารบกที่ 39   ช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น.
- ชุมชนชาวแพ โคกช้าง โดย กองพันทหารม้าที่ 9, กองพลทหารราบที่ 4 , กองพันทหารสื่อสารที่ 4 กองพลทหารราบที่ 4
  ช่วงเวลา 16.00 – 17.30 น.

วันที่ 23 เมษายน 2563  
- บริเวณประตูหลังค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ช่องทางวัดคูหาสวรรค์)   โดย มณฑลทหารบกที่ 39  
   ช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น.
- ชุมชนบึงพระ  โดย กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 และ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4
  ช่วงเวลา 16.00 – 17.30 น.

วันที่ 24 เมษายน 2563  
- โรงทานวัดอรัญญิก  โดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
  ช่วงเวลา 11.00 – 12.30 น.
- บริเวณประตูหลังค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ช่องทางวัดคูหาสวรรค์)   โดย มณฑลทหารบกที่ 39  
  ช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น.
- เทศบาลหัวรอ  โดย กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 4 และ กองพันเสนารักษ์ที่ 4
  ช่วงเวลา 16.00 – 17.30 น.

วันที่ 25 เมษายน 2563  
- โรงทานวัดอรัญญิก  โดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
  ช่วงเวลา 11.00 – 12.30 น.
- บริเวณประตูหลังค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ช่องทางวัดคูหาสวรรค์)   โดย มณฑลทหารบกที่ 39  
   ช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น.

วันที่ 26 เมษายน 2563  
- โรงทานวัดอรัญญิก  โดย กองพันซ่อมบำรุงที่ 23 กองบัญชาการช่วยรบที่ 3
    ช่วงเวลา 11.00 – 12.30 น.
- บริเวณประตูหลังค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช (ช่องทางวัดคูหาสวรรค์)   โดย มณฑลทหารบกที่ 39  
   ช่วงเวลา 15.00 – 18.00 น.


!!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.