Header Ads

โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวครั้งที่ 81โฆษกกองทัพภาคที่ 3 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวครั้งที่ 81
วันที่ 23 เมษายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 81 ณ ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 31
ค่ายจิรประวัติ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3

พร้อมด้วย พันโท ทรงสิทธิ์ รอดสการ รองโฆษกกองทัพภาคที่ 3 / กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 เป็นผู้แถลงข่าว ผลการดำเนินงานในภารกิจที่สำคัญของกองทัพภาคที่ 3 ในห้วงที่ผ่านมา ซึ่งสาระสำคัญ 6 เรื่อง ดังนี้
1. กองทัพภาคที่ 3 มอบอาหารช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด
    ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)
2. โครงการ “ราษฎร์ รัฐ ร่วมใจ ช่วยภัยแล้ง” ประจำปี 2563
3. การจับกุมผู้ฝ่าฝืนพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548
4. การปราบปรามการลักลอบทำลายทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้
5. การสนับสนุนเฮลิคอปเตอร์เคลื่อนย้ายผู้ป่วยวิกฤต
6. สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันภาคเหนือ


!!!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.