Header Ads

กรมอนามัย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนมาตรการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019


กรมอนามัย ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนมาตรการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019วันที่ 28 เมษายน 2563  นายแพทย์สราวุฒิ  บุญสุข  รองอธิบดีกรมอนา มัย พร้อมคณะ ลงพื้นที่ขับเคลื่อนมาตรการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยมีแพทย์หญิงศรินนา แสงอรุณ​ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่​ 3​ นครสวรรค์​ นายแพทย์อดิสรณ์​ วรรธนะศักดิ์​  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค์​  ได้ร่วมลงพื้นตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรค​ COVID-19​ ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ มี ศาลอุทรณ์ ภาค 6  ศาลจังหวัดนครสวรรค์  บ้านพักบริบาลผู้สูงอายุ (บีเลิฟ เนอสซิ่งโฮม) ตลาดศรีนคร   ตลาดเทศบาลนครนครสวรรค์  รวมถึงสนับสนุนจัดระบบอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อเตรียมความพร้อม Local Quarantine พื้นที่โรงแรมบึงบอระเพ็ด องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.