Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ รับมอบรถยนต์และข้าวสารจากบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อใช้ในงานแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  วันนี้ (23 เมษายน 2563) เวลา 09.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานรับมอบรถยนต์และข้าวสาร จากบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด พร้อมด้วย นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร , นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีนายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ กล่าวรายงาน ซึ่งการรับมอบรถยนต์ และข้าวสารจากบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ประกอบด้วย บริษัท โตโยต้า นครสวรรค์ 1981 จำกัด และบริษัท โตโยต้า เจ้าพระยา นครสวรรค์ จำกัด
ได้ทำการส่งมอบรถยนต์บรรทุก 4 ประตู จำนวน 2 คัน และรถยนต์นั่ง จำนวน 1 คัน เพื่อใช้ประโยชน์ในภาระกิจของเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การติดต่อประสานงาน การค้นหาติดตามผู้ติดเชื้อ การเฝ้าระวังสถานการณ์ ตลอดจนการจัดตั้งจุดคัดกรองและจุดสกัดต่างๆ และข้าวสารจำนวน 1,000 กิโลกรัมเพื่อเป็นการสนับสนุนการปฎิบัติภารกิจแก้ไขสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

!!!!อัมพณ/ต้อย รอบรั้วภูธร 0886436594!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.