Header Ads

กรุงเทพมหานคร-ประชาชนให้ความร่วมมือกับทางภาครัฐเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19


  

วันที่ 3 เมษายน 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พื้นที่เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร หลังจากนายกรัฐมนตรีประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน เพื่อต่อสู้กับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 บรรยากาศไม่ว่าจะเป็นตลาดที่ขายสินค้าอุปโภคและบริโภคครบวงจร รวมถึงร้านขายอาหารสำเร็จรูปในพื้นที่เขตหนองจอก ซึ่งพบว่ายังคงมีประชาชนออกมาจับจ่ายซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคกันอยู่ ส่วนอาหารสำเร็จรูปร้านค้าจะขายเฉพาะนำกลับไปทานที่บ้านเท่านั้น แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นประชาชนควรปฏิบัติตัวตามนโยบายของภาครัฐ คือดูแลตัวเองด้วยการงดเว้นการออกจากบ้านโดยไม่จำเป็น ล้างมือบ่อยๆ รักษาระยะห่างทางสังคม และหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น พร้อมสวมหน้ากากอนามัยตามที่สะดวกจะหาได้เพื่อป้องกันตัวเองและตัดวงจรการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด – 19 ไม่ให้ขยายเป็นวงกว้างออกไปสู่พื้นที่หนองจอกต่อไป
-----ปล่อยเสียงสัมภาษณ์ ป้าแมว เจ้าของร้านป้าแมวอาหารตามสั่ง ------

* ข้อมูลภาพข่าว: นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง ผู้สื่อข่าวรอบรั้วภูธร ช่อง 13 สยามไทย รายงาน

///////////////////////////////////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.