Header Ads

ชลบุรี - ประกาศทำเรือแหลมฉบัง เรื่อง ห้ามเรือที่มีลูกเรือติดเชื้อร้ายแรง หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ของประชาชนหรือสาธารณะ เข้ามาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ฉบับที่ 2

ประกาศทำเรือแหลมฉบัง เรื่อง ห้ามเรือที่มีลูกเรือติดเชื้อร้ายแรง หรือเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย ของประชาชนหรือสาธารณะ เข้ามาในอาณาบริเวณท่าเรือแหลมฉบัง ฉบับที่ 2

ขับเคลื่อนโดย Blogger.