Header Ads

ส.ส.นราธิวาส เขต 2 เตรียมนำแอลกอฮอล์ จำนวน 40,000 ขวดออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ วันที่15เม.ย.63 นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนราธิวาส เขต 2  และกลุ่มเพื่่อนบีลา เตรียมนำแอลกอฮอล์ จำนวน 40,000 ขวดออกแจกจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่13อำเภอของจังหวัดนราธิวาส รวมทั้งจังหวัดยะลา จังหวัดปัตตานีและจังหวัดสงขลา  เพื่อช่วยเหลือประชาชนตามมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยมีกล่มสตรีและเครือข่ายในพื้นที่3ตำบลในเขตรับผิดชอบ คือ อำเภอสุไหงโก-ลก อ.สุไหงปาดี และอ.แว้ง มาช่วยบรรจุแอลกอฮอล์ใส่ขวดเพื่อเตรียมส่งต่อความห่วงใยไปยังพื้นที่เป้าหมาย ภายหลังจากพบว่าในพื้นที่ ยังขาดแคลแอลกอฮอล์สำหรับการฆ่าเชื้อโรคท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ยังน่าเป็นห่วง            
ด้านนายรุ่งเรือง ธิมาบุตร นายอำเภอสุไหงโก-ลก กล่าวขอบคุณนายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ และกลุ่มเพื่่อนบีลาที่ได้ร่วมสนับสนุนมาตรการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่  
         
ขณะที่นางนิตยา ไชยสาลี ตัวแทน อสม. ในพื้นที่กล่าวว่า รู้สึกดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการบรรจุแอลกอฮอล์ในครั้งนี้ เพราะในสภาพแวดล้อมปัจจุบันแอลกอฮอล์มีความจำเป็นต่อชีวิตประจำวันที่ต้องดูแลรักษาความสะอาดอย่างเข้มงวด ซึ่งแต่ละครัวเรือนจะได้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสมาชิกในครอบครัวต่อไป


                                                   ////////////////////////////////////////////
ข่าว/กรียา/นราธิวาส...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.