Header Ads

น้ำใจคนปากน้ำโพ เดินสายแจกข้าวและไข่ไก่ ให้ชาวบ้านที่วัดเก้าเลี้ยว ที่ได้รับผลกระทบ โควิด-19ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 28 เมษายน 2563 เมื่อเวลา 11.30 นาฬิกา ที่วัดเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ มีผู้ใหญ่ใจดี  นายธนพล(เสี่ยรุต) คำภิรานนท์ นางอมรรัตน์ คำภิรานนท์ พร้อมคณะ ได้นำข้าวสาร-ไข่ไก่-น้ำตาล  จำนวน 1,200 ชุด แจกให้ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิท -19 ณ ที่วัดเก้าเลี้ยว  อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์

  ในการนี้ นายสัญญา  นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นครสวรรค์ เขต 3 ได้มาร่วมแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้า"สัญญาใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน" และ แอลกอฮอล์ล้างมือ ให้กับทุกคนที่มารับแจกสิ่งของข้างต้น โดยมี นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว เข้าร่วมมอบสิ่งของยังชีพแก่ผู้ที่ประสบความเดือดร้อน เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 โดยวันนี้ประชาชนที่ทราบข่าว ต่างพากันมารับ ข้าวสาร-ไข่ไก่ - น้ำตาล เป็นจำนวนมาก
ซึ่งฝ่ายปกครองนำโดยนายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้แต่งตั้งชุดปฏิบัติการคัดกรองในการจัดระเบียบให้กับประชาชนที่มารอรับข้าวสาร - ไข่ไก่ - น้ำตาล โดยจะว่างกรวยเว้นระยะไม่น้อยกว่า 1 เมตร ให้ประชาชนที่มารับของยืนตามจุดที่กำหนดไว้ และมีการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายให้ประชาชน มีการบริการเจลล้างมือ ให้กับประชาชนทุกคนที่มารอรับของ และทุกคนต้องสวมหน้ากากอนามัย เพื่อลดการเสี่ยง และป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด 19 อีกด้วย
!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน 0886436594 - 0619525644!!!!!!!!...
ขับเคลื่อนโดย Blogger.